Danh sách CB, GV trường TH Thịnh Sơn năm học 2015-2016

                        DANH SÁCH CÁN BỘ- GV NĂM HỌC 2015 - 2016
 
 
 
 
TT Họ tên Ngày sinh Đảng viên
CM
Nhiệm vụ được giao Ghi chú
1 Trần Thị Nhàn 15/02/1963 x ĐH Hiệu trưởng- PT chung  
2 Nguyễn Thị Yến 14/03/1976 x ĐH PHT- PT chuyên môn, PC,  
3 Cao Thị Xuân 30/08/1963 x ĐH CN 3A, TT 1+2+3  
4 Nguyễn Thị Hà 10/05/1971 x CN 4B, TT4+5  
5 Nguyễn Thị Yến 15/01/1975 x CN 5B, TP 4+5  
6 Phùng Thị Hợi 12/9/1971 x CN 2A, tổ phó 1+2+3  
7 Phan Thị Thảo 06/11/1976 x ĐH CN 1A- TP 1+2+3  
8 Phan Thúy Hằng 04/01/1980   ĐH CN 1B Về 1/9- HĐH
9 Lê Thị Vinh 29/4/1970   ĐH CN 1C  
10 Thái Thị Kim Sâm 12/04/1973 x ĐH CN 2B  
11 Ng Thị Thanh Mai 24/10/1974 x ĐH CN 3B  
12 Nguyễn Thị Long 14/9/1975   ĐH CN 3C  
13 Hoàng Thị Chung 01/6/1972 x ĐH CN 4A  
14 Thái Thị Tâm 18/03/1970 x CN 5A  
15 Ng Thị Kim Lan 15/06/1962 x GV2 dạy K1,2,3.  
16 Nguyễn Thị Hiền 20/9/1966   GV2 dạy K1,4,5  
17 Nguyễn Thị Bình 10/9/1976 x ĐH GV2 dạy K1,2,3 Về 1/9 -HĐH
18 Lê Thị Lục 06/02/1965 x GV2 Dạy Thể dục  
19 Nguyễn Thị Lâm 19/05/1975 x TC Dạy Âm nhạc, KNS  
20 Trần Đăng Thắng 17/03/1979   ĐH Dạy Mĩ thuật, TC, KNS  
21 Ng Thị Minh Hiền 02/01/1986 x Dạy Tiếng Anh  
22 Bùi Thị Huyền 03/04/1992 x Dạy Tiếng Anh HĐT
23 Nguyễn Thị Hoài 20/04/1989   Dạy Tin học HĐT
24 Nguyễn Thị Tân 20/07/1974 x TPT Đội, dạy K 1,2,3  
25 Nguyễn Xuân Sáng 10/06/1975   Kế toán  
26 Nguyễn Thị Hiền 07/10/1986   Thư viện, Thiết bị, Đọc HĐH
27 Hoàng Thị Hà 10/09/1976   TC Phục vụ VP, đọc GV &HS  
28 Thái Thị Thắm 17/05/1972 x TC Y tế học đường HĐT
                                                                         
                    THÔNG TIN CÁN BỘ- GV NĂM HỌC 2015 - 2016
 
 
 
 
TT Họ tên Số điện thoại Địa chỉ hộp thư Ghi chú
1 Trần Thị Nhàn 0984 464 278 Nhanque717@gmail.com  
2 Nguyễn Thị Yến 01668620716 yenhuyts@gmail.com  
3 Cao Thị Xuân 0987 532 593 xuanthinhson@gmail.com  
4 Nguyễn Thị Hà 0978659232 hieukhicon@gmail.com  
5 Nguyễn Thị Yến 0975 423 570 Vuongngoc10@gmail.com  
6 Ng Thị Kim Lan 0166 805 9565 Kimlanx13@gmail.com  
7 Thái Thị Kim Sâm 0163 628 3227 Hieulesam73@gmail.com  
8 Lê Thị Lục 01653240388    
9 Lê Thị Vinh 0163 258 7658 Lethivinh700@gmail.com  
10 Phan Thị Thảo 0976 091 906 Phanthithao76@gmail.com  
11 Ng Thị Thanh Mai 0974 489 676 Maisang74@gmail.com  
12 Phùng Thị Hợi 0985 876 324 hoithinhson@gmail.com  
13 Hoàng Thị Chung 0168 340 6347 Hoangchung72@gmail.com  
14 Nguyễn Thị Long 0164 525 9704 Duonghaic20@gmail.com  
15 Nguyễn Thị Hiền 0167 781 5401 nguyenthihientanson@gmail.com  
16 Nguyễn Thị Tân 0977 746 806 tanthinhson@gmail.com  
17 Ng Thị Minh Hiền 0919 540 609 Dunghien18070201@gmail.com  
18 Nguyễn Thị Lâm 0978 574 588 Lamphu7475@gmail.com  
19 Trần Đăng Thắng 0976 978 079 tienthangmt@gmail.com  
20 Nguyễn Xuân Sáng 0977 439 878 Xuansang75@gmail.com  
21 Nguyễn Thị Hiền 0168 295 4384    
22 Hoàng Thị Hà 0129 786 8070    
23 Thái Thị Thắm 0984 468 650 anhcute@gmail.com  
24 Nguyễn Thị Hoài 0169 687 7803 Nguyenhoaik6b@gmail.com  
25 Bùi Thị Huyền 0163 868 4600 huyenbuicdsp@gmail.com  
26 Thái Thị Tâm 0163 885 3181 thaitamthinhson@gmail.com  
27 Nguyễn Thị Bình 01665486516    
28 Phan Thúy Hằng 0918335779 Phanthuyhang1980@gmail.com  


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây