Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017

 
                            TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN
 
 
 
 

                  DANH SÁCH CÁN BỘ- GV NĂM HỌC 2016 - 2017
 
TT Họ tên Ngày sinh Đảng viên TĐCM Nhiệm vụ được giao Ghi chú
1 Trần Thị Nhàn 15/02/1963 x ĐH Hiệu trưởng- PT chung  
2 Nguyễn Thị Yến 14/03/1976 x ĐH PHT- PT chuyên môn, PC,  
3 Cao Thị Xuân 30/08/1963 x ĐH CN 2a, TT 1+2+3  
4 Nguyễn Thị Hà 10/05/1971 x CN 4B, TP4+5  
5 Nguyễn Thị Yến 15/01/1975 x CN 5B, TT 4+5  
6 Phùng Thị Hợi 12/9/1971 x CN 3A, TP 1+2+3  
7 Phan Thị Thảo 06/11/1976 x ĐH CN 1A- TP 1+2+3  
8 Phan Thúy Hằng 04/01/1980   ĐH CN 1B  HĐH
9 Lê Thị Vinh 29/4/1970   ĐH CN 2C  
10 Thái Thị Kim Sâm 12/04/1973 x ĐH CN 3B, thư kí  
11 Ng Thị Thanh Mai 24/10/1974 x ĐH GV2  
12 Nguyễn Thị Long 14/9/1975   ĐH CN 4C  
13 Hoàng Thị Chung 01/6/1972 x ĐH CN 4A  
14 Thái Thị Tâm 18/03/1970 x CN 5A  
15 Ng Thị Phương Hoa 06/5/1969 x CN 2B  
16 Ng Thị Kim Lan 15/06/1962 x GV2  
17 Nguyễn Thị Hiền 20/9/1966   GV2 dạy TD K2,3,4,...  
18 Nguyễn Thị Bình 10/9/1976   ĐH GV 2 HĐH
19 Nguyễn Thị Lâm 19/05/1975 x TC Dạy Âm nhạc, KNS,...  
20 Trần Đăng Thắng 17/03/1979   ĐH Dạy Mĩ thuật, KT,TC,...  
21 Ng Thị Minh Hiền 02/01/1986 x Dạy Tiếng Anh  
22 Nguyễn Thị Hoài 20/04/1989   Dạy Tin học HĐT
23 Nguyễn Thị Tân 20/07/1974 x TPT Đội, dạy HĐTT, TD,  
24 Nguyễn Xuân Sáng 10/06/1975 x ĐH Kế toán  
25 Nguyễn Thị Hiền 07/10/1986   Thư viện, Thiết bị, Đọc HĐH
26 Hoàng Thị Hà 10/09/1976   TC Phục vụ VP, đọc GV &HS  
27 Thái Thị Thắm 17/05/1972 x TC Y tế học đường HĐT
28 Cao Thị Huy           11/7/1986   ĐH Dạy Tiếng Anh HĐT
29 Lang Thị Hà Phương           15/7/1992   Dạy Tiếng Anh HĐT
                                                                         
                                                            Thịnh Sơn, ngày 5 tháng 9 năm 2016
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây