Đề KTĐK cuối HKI- Năm học 2016-2017- Lớp 1

                                                                                                      
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TIẾNG VIỆT  -   Lớp 1
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian đọc thành tiếng)
Họ và tên  : ........................................:  Lớp:.......
 
 
           Điểm
Bài đọc:………
Bài viết:……….
Tổng:…………
 
               Lời nhận xét của giáo viên
....................................................................................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
A.Phần kiểm tra đọc: ( 6,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm) Đọc thành tiếng. (Học sinh bắt thăm đọc.)
+ Đọc đúng, lưu loát toàn bài, rõ ràng (đúng tiếng, ngắt nghỉ đúng câu, lưu loát, tốc độ tối thiểu 10 tiếng / phút)
+ Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu hoặc không đọc được: trừ 0,25 điểm.
Câu 2: (2,0 điểm) Giáo viên cho học sinh phân tích bằng tay một số tiếng và kết hợp nêu vị trí của từng âm trong tiếng đó.
B. Phần kiểm tra viết: ( 4,0 điểm)
Câu 1( 3,0 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết chính tả đoạn 1- Bài Hai quan- Sách TVCNGD lớp 1- tập 2- trang 59).
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Câu2: ( 1 điểm)
 a) ( 0,5 điểm) Ðiền c hay k:
quả …à                …ê bàn.
     Điền ng hay ngh:
        suy ....ĩ.           bắp ...ô.                                                                                                                                                                                                                   
b) (0,5 điểm) Đưa các tiếng sau vào mô hình: hoa, lan
 
 
             
 
 
 
 
                                                                                                                  GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Cạnh sân nhà lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè, cây xoài ra quả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Khanh xinh xắn, ngoan ngoãn, lại hoạt bát, hát hay, gấp hạc giấy rất cừ. Bạn bè quý bé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Hoàng thích về quê ngắm trăng. Từ căn gác nhỏ, bé thấy trăng sáng vằng vặc, tỏa khắp bể.                                                               
------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Quang là anh bé Linh, Quang gầy, cao lênh khênh, Linh bụ bẫm. Quang hát hay, Linh thích làm trò ngộ nghĩnh.
      -------------------------- -----------------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Quế nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan ngoãn lại hoạt bát, hát hay. Quế hay nhặt rau lau nhà đỡ mẹ. Bạn bè quý bé.
----------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Nhà Thu có chú chó giữ nhà. Chú dữ ghê.Có gì lạ, chú chỉ gừ gừ, nghe đã đủ sợ.
 
 
                                   Biểu chấm : Môn Tiếng việt lớp 1
 
Phần kiểm tra đọc : 6,0 điểm .
- Đọc thành tiếng(  4,0 điểm.)
- Đọc phân tích nêu vị trí của từng âm (2,0 điểm )  
Phần kiểm tra viết : 4,0 điểm
Bài 1 :   3,0 điểm .
Viết đúng chính tả và đẹp cho tối đa điểm . còn nếu có lỗi chính tả và chưa đẹp tuỳ mức độ để linh điểm cho học sinh
Bài 2 :  1 điểm
Câu a  ( 0,5 điểm )
                  điền đúng mỗi vần , chữ viết đẹp cho 0,25 điểm
          Câu b :  ( 0,5 điểm )
                điền  đúng một ý cho  0,25 đ
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TOÁN  -    Lớp 1
Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên  : ...........................................    Lớp:.......
 
 
 
      Điểm
 
 
                     Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
..................................................................................................
 
  
 
Bài 1 :  (1 điểm)
a , Khoanh vào số lớn nhất:         9    ;   6  ;   4    ;     10    ;     7
b, Khoanh vào số bé nhất:           9    ;   4   ;   6    ;     10    ;      7
 
 
 
 Số 
 

Bài 2(2điểm)           :   ?
 
6
7
                   - 3             + 6                                   + 4            - 5
 
 
Bài 3 :  (2 điểm)  Tính :          
   a,       2 + 3 = ........                           9 - 5  = ........
            4 + 4 - 6  = ........                     10 -  5 +1= ........
  b,       10                   8                       9                                     3                       
         -                     +                        -                                      +
              5                   2                       4                                     5                        
          ........          ............                ...........                           .........                  
 
 
 
 
 
 

 
 

<
=
Bài 4 :                     4 +   6           10                    7  -  6             6- 3
 
 
( 1 điểm)
 
 
                            5  +  2            6 - 1                          5            10 - 6
 
 
 
 
Bài 5 : (2điểm)Viết phép tính thích hợp :
a ,              Có   :     5 lá cờ
               Thêm :     3 lá cờ
           Có tất cả : .......lá cờ ?
 
 
 
       
      b ,             Có   :      10 quả cam
Cho  :       6 quả cam
    Còn  : .......   quả cam ?
 
 
 
       
   
 
Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình chữ nhật
 
   
 
 

Bài 7:(1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
 
 
 
             
         a.      5 +            = 4 +1                                      
 
 
 
   
         b.      2 + 3 > 2  +         > 2 + 1
 
 
 
 
                                                         GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu chấm  Môn Toán
 
Bài 1:  ( 1 đ)  đúng mỗi ý cho 0,5 điểm .
Bài 2 : ( 2đ) mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm .
Bài 3 :  (2 đ)  Câu a 1 điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
                      Câu b 1điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
Bài 4 : ( 1 đ) ( mỗi phép tính  đúng cho 0,25 điểm )
Bài 5 : (2 đ)        câu a 1điểm
                           Câu b 1 điểm
Bài 6 : (1 đ )
 
Bài 7: ( 1đ)       câu a  0,5 điểm
                         Câu b  0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TIẾNG VIỆT  -   Lớp 1
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian đọc thành tiếng)
Họ và tên  : ........................................:  Lớp:.......
 
 
           Điểm
Bài đọc:………
Bài viết:……….
Tổng:…………
 
               Lời nhận xét của giáo viên
....................................................................................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
A.Phần kiểm tra đọc: ( 6,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm) Đọc thành tiếng. (Học sinh bắt thăm đọc.)
+ Đọc đúng, lưu loát toàn bài, rõ ràng (đúng tiếng, ngắt nghỉ đúng câu, lưu loát, tốc độ tối thiểu 10 tiếng / phút)
+ Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu hoặc không đọc được: trừ 0,25 điểm.
Câu 2: (2,0 điểm) Giáo viên cho học sinh phân tích bằng tay một số tiếng và kết hợp nêu vị trí của từng âm trong tiếng đó.
B. Phần kiểm tra viết: ( 4,0 điểm)
Câu 1( 3,0 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết chính tả đoạn 1- Bài Hai quan- Sách TVCNGD lớp 1- tập 2- trang 59).
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Câu2: ( 1 điểm)
 a) ( 0,5 điểm) Ðiền c hay k:
quả …à                …ê bàn.
     Điền ng hay ngh:
        suy ....ĩ.           bắp ...ô.                                                                                                                                                                                                                   
b) (0,5 điểm) Đưa các tiếng sau vào mô hình: hoa, lan
 
 
             
 
 
 
 
                                                                                                                  GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Cạnh sân nhà lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè, cây xoài ra quả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Khanh xinh xắn, ngoan ngoãn, lại hoạt bát, hát hay, gấp hạc giấy rất cừ. Bạn bè quý bé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Hoàng thích về quê ngắm trăng. Từ căn gác nhỏ, bé thấy trăng sáng vằng vặc, tỏa khắp bể.                                                               
------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Quang là anh bé Linh, Quang gầy, cao lênh khênh, Linh bụ bẫm. Quang hát hay, Linh thích làm trò ngộ nghĩnh.
      -------------------------- -----------------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Quế nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan ngoãn lại hoạt bát, hát hay. Quế hay nhặt rau lau nhà đỡ mẹ. Bạn bè quý bé.
----------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Nhà Thu có chú chó giữ nhà. Chú dữ ghê.Có gì lạ, chú chỉ gừ gừ, nghe đã đủ sợ.
 
 
                                   Biểu chấm : Môn Tiếng việt lớp 1
 
Phần kiểm tra đọc : 6,0 điểm .
- Đọc thành tiếng(  4,0 điểm.)
- Đọc phân tích nêu vị trí của từng âm (2,0 điểm )  
Phần kiểm tra viết : 4,0 điểm
Bài 1 :   3,0 điểm .
Viết đúng chính tả và đẹp cho tối đa điểm . còn nếu có lỗi chính tả và chưa đẹp tuỳ mức độ để linh điểm cho học sinh
Bài 2 :  1 điểm
Câu a  ( 0,5 điểm )
                  điền đúng mỗi vần , chữ viết đẹp cho 0,25 điểm
          Câu b :  ( 0,5 điểm )
                điền  đúng một ý cho  0,25 đ
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TOÁN  -    Lớp 1
Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên  : ...........................................    Lớp:.......
 
 
 
      Điểm
 
 
                     Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
..................................................................................................
 
  
 
Bài 1 :  (1 điểm)
a , Khoanh vào số lớn nhất:         9    ;   6  ;   4    ;     10    ;     7
b, Khoanh vào số bé nhất:           9    ;   4   ;   6    ;     10    ;      7
 
 
 
 Số 
 

Bài 2(2điểm)           :   ?
 
6
7
                   - 3             + 6                                   + 4            - 5
 
 
Bài 3 :  (2 điểm)  Tính :          
   a,       2 + 3 = ........                           9 - 5  = ........
            4 + 4 - 6  = ........                     10 -  5 +1= ........
  b,       10                   8                       9                                     3                       
         -                     +                        -                                      +
              5                   2                       4                                     5                        
          ........          ............                ...........                           .........                  
 
 
 
 
 
 

 
 

<
=
Bài 4 :                     4 +   6           10                    7  -  6             6- 3
 
 
( 1 điểm)
 
 
                            5  +  2            6 - 1                          5            10 - 6
 
 
 
 
Bài 5 : (2điểm)Viết phép tính thích hợp :
a ,              Có   :     5 lá cờ
               Thêm :     3 lá cờ
           Có tất cả : .......lá cờ ?
 
 
 
       
      b ,             Có   :      10 quả cam
Cho  :       6 quả cam
    Còn  : .......   quả cam ?
 
 
 
       
   
 
Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình chữ nhật
 
   
 
 

Bài 7:(1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
 
 
 
             
         a.      5 +            = 4 +1                                      
 
 
 
   
         b.      2 + 3 > 2  +         > 2 + 1
 
 
 
 
                                                         GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu chấm  Môn Toán
 
Bài 1:  ( 1 đ)  đúng mỗi ý cho 0,5 điểm .
Bài 2 : ( 2đ) mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm .
Bài 3 :  (2 đ)  Câu a 1 điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
                      Câu b 1điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
Bài 4 : ( 1 đ) ( mỗi phép tính  đúng cho 0,25 điểm )
Bài 5 : (2 đ)        câu a 1điểm
                           Câu b 1 điểm
Bài 6 : (1 đ )
 
Bài 7: ( 1đ)       câu a  0,5 điểm
                         Câu b  0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TIẾNG VIỆT  -   Lớp 1
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian đọc thành tiếng)
Họ và tên  : ........................................:  Lớp:.......
 
 
           Điểm
Bài đọc:………
Bài viết:……….
Tổng:…………
 
               Lời nhận xét của giáo viên
....................................................................................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
A.Phần kiểm tra đọc: ( 6,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm) Đọc thành tiếng. (Học sinh bắt thăm đọc.)
+ Đọc đúng, lưu loát toàn bài, rõ ràng (đúng tiếng, ngắt nghỉ đúng câu, lưu loát, tốc độ tối thiểu 10 tiếng / phút)
+ Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu hoặc không đọc được: trừ 0,25 điểm.
Câu 2: (2,0 điểm) Giáo viên cho học sinh phân tích bằng tay một số tiếng và kết hợp nêu vị trí của từng âm trong tiếng đó.
B. Phần kiểm tra viết: ( 4,0 điểm)
Câu 1( 3,0 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết chính tả đoạn 1- Bài Hai quan- Sách TVCNGD lớp 1- tập 2- trang 59).
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Câu2: ( 1 điểm)
 a) ( 0,5 điểm) Ðiền c hay k:
quả …à                …ê bàn.
     Điền ng hay ngh:
        suy ....ĩ.           bắp ...ô.                                                                                                                                                                                                                   
b) (0,5 điểm) Đưa các tiếng sau vào mô hình: hoa, lan
 
 
             
 
 
 
 
                                                                                                                  GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Cạnh sân nhà lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè, cây xoài ra quả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Khanh xinh xắn, ngoan ngoãn, lại hoạt bát, hát hay, gấp hạc giấy rất cừ. Bạn bè quý bé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Hoàng thích về quê ngắm trăng. Từ căn gác nhỏ, bé thấy trăng sáng vằng vặc, tỏa khắp bể.                                                               
------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Quang là anh bé Linh, Quang gầy, cao lênh khênh, Linh bụ bẫm. Quang hát hay, Linh thích làm trò ngộ nghĩnh.
      -------------------------- -----------------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Quế nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan ngoãn lại hoạt bát, hát hay. Quế hay nhặt rau lau nhà đỡ mẹ. Bạn bè quý bé.
----------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Nhà Thu có chú chó giữ nhà. Chú dữ ghê.Có gì lạ, chú chỉ gừ gừ, nghe đã đủ sợ.
 
 
                                   Biểu chấm : Môn Tiếng việt lớp 1
 
Phần kiểm tra đọc : 6,0 điểm .
- Đọc thành tiếng(  4,0 điểm.)
- Đọc phân tích nêu vị trí của từng âm (2,0 điểm )  
Phần kiểm tra viết : 4,0 điểm
Bài 1 :   3,0 điểm .
Viết đúng chính tả và đẹp cho tối đa điểm . còn nếu có lỗi chính tả và chưa đẹp tuỳ mức độ để linh điểm cho học sinh
Bài 2 :  1 điểm
Câu a  ( 0,5 điểm )
                  điền đúng mỗi vần , chữ viết đẹp cho 0,25 điểm
          Câu b :  ( 0,5 điểm )
                điền  đúng một ý cho  0,25 đ
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TOÁN  -    Lớp 1
Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên  : ...........................................    Lớp:.......
 
 
 
      Điểm
 
 
                     Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
..................................................................................................
 
  
 
Bài 1 :  (1 điểm)
a , Khoanh vào số lớn nhất:         9    ;   6  ;   4    ;     10    ;     7
b, Khoanh vào số bé nhất:           9    ;   4   ;   6    ;     10    ;      7
 
 
 
 Số 
 

Bài 2(2điểm)           :   ?
 
6
7
                   - 3             + 6                                   + 4            - 5
 
 
Bài 3 :  (2 điểm)  Tính :          
   a,       2 + 3 = ........                           9 - 5  = ........
            4 + 4 - 6  = ........                     10 -  5 +1= ........
  b,       10                   8                       9                                     3                       
         -                     +                        -                                      +
              5                   2                       4                                     5                        
          ........          ............                ...........                           .........                  
 
 
 
 
 
 

 
 

<
=
Bài 4 :                     4 +   6           10                    7  -  6             6- 3
 
 
( 1 điểm)
 
 
                            5  +  2            6 - 1                          5            10 - 6
 
 
 
 
Bài 5 : (2điểm)Viết phép tính thích hợp :
a ,              Có   :     5 lá cờ
               Thêm :     3 lá cờ
           Có tất cả : .......lá cờ ?
 
 
 
       
      b ,             Có   :      10 quả cam
Cho  :       6 quả cam
    Còn  : .......   quả cam ?
 
 
 
       
   
 
Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình chữ nhật
 
   
 
 

Bài 7:(1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
 
 
 
             
         a.      5 +            = 4 +1                                      
 
 
 
   
         b.      2 + 3 > 2  +         > 2 + 1
 
 
 
 
                                                         GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu chấm  Môn Toán
 
Bài 1:  ( 1 đ)  đúng mỗi ý cho 0,5 điểm .
Bài 2 : ( 2đ) mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm .
Bài 3 :  (2 đ)  Câu a 1 điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
                      Câu b 1điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
Bài 4 : ( 1 đ) ( mỗi phép tính  đúng cho 0,25 điểm )
Bài 5 : (2 đ)        câu a 1điểm
                           Câu b 1 điểm
Bài 6 : (1 đ )
 
Bài 7: ( 1đ)       câu a  0,5 điểm
                         Câu b  0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TIẾNG VIỆT  -   Lớp 1
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian đọc thành tiếng)
Họ và tên  : ........................................:  Lớp:.......
 
 
           Điểm
Bài đọc:………
Bài viết:……….
Tổng:…………
 
               Lời nhận xét của giáo viên
....................................................................................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
A.Phần kiểm tra đọc: ( 6,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm) Đọc thành tiếng. (Học sinh bắt thăm đọc.)
+ Đọc đúng, lưu loát toàn bài, rõ ràng (đúng tiếng, ngắt nghỉ đúng câu, lưu loát, tốc độ tối thiểu 10 tiếng / phút)
+ Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu hoặc không đọc được: trừ 0,25 điểm.
Câu 2: (2,0 điểm) Giáo viên cho học sinh phân tích bằng tay một số tiếng và kết hợp nêu vị trí của từng âm trong tiếng đó.
B. Phần kiểm tra viết: ( 4,0 điểm)
Câu 1( 3,0 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết chính tả đoạn 1- Bài Hai quan- Sách TVCNGD lớp 1- tập 2- trang 59).
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Câu2: ( 1 điểm)
 a) ( 0,5 điểm) Ðiền c hay k:
quả …à                …ê bàn.
     Điền ng hay ngh:
        suy ....ĩ.           bắp ...ô.                                                                                                                                                                                                                   
b) (0,5 điểm) Đưa các tiếng sau vào mô hình: hoa, lan
 
 
             
 
 
 
 
                                                                                                                  GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Cạnh sân nhà lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè, cây xoài ra quả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Khanh xinh xắn, ngoan ngoãn, lại hoạt bát, hát hay, gấp hạc giấy rất cừ. Bạn bè quý bé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Hoàng thích về quê ngắm trăng. Từ căn gác nhỏ, bé thấy trăng sáng vằng vặc, tỏa khắp bể.                                                               
------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Quang là anh bé Linh, Quang gầy, cao lênh khênh, Linh bụ bẫm. Quang hát hay, Linh thích làm trò ngộ nghĩnh.
      -------------------------- -----------------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Quế nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan ngoãn lại hoạt bát, hát hay. Quế hay nhặt rau lau nhà đỡ mẹ. Bạn bè quý bé.
----------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Nhà Thu có chú chó giữ nhà. Chú dữ ghê.Có gì lạ, chú chỉ gừ gừ, nghe đã đủ sợ.
 
 
                                   Biểu chấm : Môn Tiếng việt lớp 1
 
Phần kiểm tra đọc : 6,0 điểm .
- Đọc thành tiếng(  4,0 điểm.)
- Đọc phân tích nêu vị trí của từng âm (2,0 điểm )  
Phần kiểm tra viết : 4,0 điểm
Bài 1 :   3,0 điểm .
Viết đúng chính tả và đẹp cho tối đa điểm . còn nếu có lỗi chính tả và chưa đẹp tuỳ mức độ để linh điểm cho học sinh
Bài 2 :  1 điểm
Câu a  ( 0,5 điểm )
                  điền đúng mỗi vần , chữ viết đẹp cho 0,25 điểm
          Câu b :  ( 0,5 điểm )
                điền  đúng một ý cho  0,25 đ
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TOÁN  -    Lớp 1
Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên  : ...........................................    Lớp:.......
 
 
 
      Điểm
 
 
                     Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
..................................................................................................
 
  
 
Bài 1 :  (1 điểm)
a , Khoanh vào số lớn nhất:         9    ;   6  ;   4    ;     10    ;     7
b, Khoanh vào số bé nhất:           9    ;   4   ;   6    ;     10    ;      7
 
 
 
 Số 
 

Bài 2(2điểm)           :   ?
 
6
7
                   - 3             + 6                                   + 4            - 5
 
 
Bài 3 :  (2 điểm)  Tính :          
   a,       2 + 3 = ........                           9 - 5  = ........
            4 + 4 - 6  = ........                     10 -  5 +1= ........
  b,       10                   8                       9                                     3                       
         -                     +                        -                                      +
              5                   2                       4                                     5                        
          ........          ............                ...........                           .........                  
 
 
 
 
 
 

 
 

<
=
Bài 4 :                     4 +   6           10                    7  -  6             6- 3
 
 
( 1 điểm)
 
 
                            5  +  2            6 - 1                          5            10 - 6
 
 
 
 
Bài 5 : (2điểm)Viết phép tính thích hợp :
a ,              Có   :     5 lá cờ
               Thêm :     3 lá cờ
           Có tất cả : .......lá cờ ?
 
 
 
       
      b ,             Có   :      10 quả cam
Cho  :       6 quả cam
    Còn  : .......   quả cam ?
 
 
 
       
   
 
Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình chữ nhật
 
   
 
 

Bài 7:(1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
 
 
 
             
         a.      5 +            = 4 +1                                      
 
 
 
   
         b.      2 + 3 > 2  +         > 2 + 1
 
 
 
 
                                                         GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu chấm  Môn Toán
 
Bài 1:  ( 1 đ)  đúng mỗi ý cho 0,5 điểm .
Bài 2 : ( 2đ) mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm .
Bài 3 :  (2 đ)  Câu a 1 điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
                      Câu b 1điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
Bài 4 : ( 1 đ) ( mỗi phép tính  đúng cho 0,25 điểm )
Bài 5 : (2 đ)        câu a 1điểm
                           Câu b 1 điểm
Bài 6 : (1 đ )
 
Bài 7: ( 1đ)       câu a  0,5 điểm
                         Câu b  0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TIẾNG VIỆT  -   Lớp 1
Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian đọc thành tiếng)
Họ và tên  : ........................................:  Lớp:.......
 
 
           Điểm
Bài đọc:………
Bài viết:……….
Tổng:…………
 
               Lời nhận xét của giáo viên
....................................................................................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
A.Phần kiểm tra đọc: ( 6,0 điểm)
Câu 1: (4,0 điểm) Đọc thành tiếng. (Học sinh bắt thăm đọc.)
+ Đọc đúng, lưu loát toàn bài, rõ ràng (đúng tiếng, ngắt nghỉ đúng câu, lưu loát, tốc độ tối thiểu 10 tiếng / phút)
+ Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu hoặc không đọc được: trừ 0,25 điểm.
Câu 2: (2,0 điểm) Giáo viên cho học sinh phân tích bằng tay một số tiếng và kết hợp nêu vị trí của từng âm trong tiếng đó.
B. Phần kiểm tra viết: ( 4,0 điểm)
Câu 1( 3,0 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết chính tả đoạn 1- Bài Hai quan- Sách TVCNGD lớp 1- tập 2- trang 59).
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Câu2: ( 1 điểm)
 a) ( 0,5 điểm) Ðiền c hay k:
quả …à                …ê bàn.
     Điền ng hay ngh:
        suy ....ĩ.           bắp ...ô.                                                                                                                                                                                                                   
b) (0,5 điểm) Đưa các tiếng sau vào mô hình: hoa, lan
 
 
             
 
 
 
 
                                                                                                                  GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Cạnh sân nhà lan là cây xoài cát. Tháng ba, hoa nở trắng cành. Đầu hè, cây xoài ra quả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Khanh xinh xắn, ngoan ngoãn, lại hoạt bát, hát hay, gấp hạc giấy rất cừ. Bạn bè quý bé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Hoàng thích về quê ngắm trăng. Từ căn gác nhỏ, bé thấy trăng sáng vằng vặc, tỏa khắp bể.                                                               
------------------------------------------------------------------
 
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Quang là anh bé Linh, Quang gầy, cao lênh khênh, Linh bụ bẫm. Quang hát hay, Linh thích làm trò ngộ nghĩnh.
      -------------------------- -----------------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Bé Quế nhỏ nhắn, xinh xắn, ngoan ngoãn lại hoạt bát, hát hay. Quế hay nhặt rau lau nhà đỡ mẹ. Bạn bè quý bé.
----------------------------------------------------------------
THĂM BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- CTCNGD
Cuối học kì 1 năm học: 2014-2015
 
Nhà Thu có chú chó giữ nhà. Chú dữ ghê.Có gì lạ, chú chỉ gừ gừ, nghe đã đủ sợ.
 
 
                                   Biểu chấm : Môn Tiếng việt lớp 1
 
Phần kiểm tra đọc : 6,0 điểm .
- Đọc thành tiếng(  4,0 điểm.)
- Đọc phân tích nêu vị trí của từng âm (2,0 điểm )  
Phần kiểm tra viết : 4,0 điểm
Bài 1 :   3,0 điểm .
Viết đúng chính tả và đẹp cho tối đa điểm . còn nếu có lỗi chính tả và chưa đẹp tuỳ mức độ để linh điểm cho học sinh
Bài 2 :  1 điểm
Câu a  ( 0,5 điểm )
                  điền đúng mỗi vần , chữ viết đẹp cho 0,25 điểm
          Câu b :  ( 0,5 điểm )
                điền  đúng một ý cho  0,25 đ
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN :  TOÁN  -    Lớp 1
Thời gian làm bài : 40 phút
Họ và tên  : ...........................................    Lớp:.......
 
 
 
      Điểm
 
 
                     Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
..................................................................................................
 
  
 
Bài 1 :  (1 điểm)
a , Khoanh vào số lớn nhất:         9    ;   6  ;   4    ;     10    ;     7
b, Khoanh vào số bé nhất:           9    ;   4   ;   6    ;     10    ;      7
 
 
 
 Số 
 

Bài 2(2điểm)           :   ?
 
6
7
                   - 3             + 6                                   + 4            - 5
 
 
Bài 3 :  (2 điểm)  Tính :          
   a,       2 + 3 = ........                           9 - 5  = ........
            4 + 4 - 6  = ........                     10 -  5 +1= ........
  b,       10                   8                       9                                     3                       
         -                     +                        -                                      +
              5                   2                       4                                     5                        
          ........          ............                ...........                           .........                  
 
 
 
 
 
 

 
 

<
=
Bài 4 :                     4 +   6           10                    7  -  6             6- 3
 
 
( 1 điểm)
 
 
                            5  +  2            6 - 1                          5            10 - 6
 
 
 
 
Bài 5 : (2điểm)Viết phép tính thích hợp :
a ,              Có   :     5 lá cờ
               Thêm :     3 lá cờ
           Có tất cả : .......lá cờ ?
 
 
 
       
      b ,             Có   :      10 quả cam
Cho  :       6 quả cam
    Còn  : .......   quả cam ?
 
 
 
       
   
 
Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình chữ nhật
 
   
 
 

Bài 7:(1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:
 
 
 
             
         a.      5 +            = 4 +1                                      
 
 
 
   
         b.      2 + 3 > 2  +         > 2 + 1
 
 
 
 
                                                         GV chấm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu chấm  Môn Toán
 
Bài 1:  ( 1 đ)  đúng mỗi ý cho 0,5 điểm .
Bài 2 : ( 2đ) mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm .
Bài 3 :  (2 đ)  Câu a 1 điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
                      Câu b 1điểm (  mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm )
Bài 4 : ( 1 đ) ( mỗi phép tính  đúng cho 0,25 điểm )
Bài 5 : (2 đ)        câu a 1điểm
                           Câu b 1 điểm
Bài 6 : (1 đ )
 
Bài 7: ( 1đ)       câu a  0,5 điểm
                         Câu b  0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây