Đề KTĐK cuối HKI- Năm học 2016-2017- Lớp 2

  PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG     ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ 1- NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN                MÔN: TIẾNG VIÊT  -  LỚP 2      

                                                                           Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:.......................................................        Lớp:...............           
 
 
           Điểm
 
Bài đọc:………
Bài viết:……….
Tổng:…………
 
               Lời nhận xét của giáo viên
 
....................................................................................................
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
 
A. KIỂM TRA ĐỌC: 5 điểm
I. Đọc thành tiếng: 3 điểm  ( GV cho học sinh đọc một đoạn trong bài tập đọc bất kì từ tuần 1 đến tuần 17)
II. Đọc - Hiểu: 2 điểm
                 Đọc thầm bài “ Đôi bạn” và đánh dấu  x vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất.
 
 
Đôi bạn
  Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:
  - Ai hát đấy?
 Có tiếng trả lời:
        - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.
        Búp bê nói:
        - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Búp Bê làm những việc gì?
¨ Quét nhà và ca hát.
¨ Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.
¨ Rửa bát và học bài.
2. Dế Mèn hát để làm gì?
¨ Hát để luyện giọng.
¨ Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.
¨  Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.
3. Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì?
¨ Cảm ơn Dế Mèn.
¨ Xin lỗi Dế Mèn.
¨ Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.
4. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì?
¨ Tôi là Dế Mèn.
¨ Ai hát đấy?
¨ Tôi hát đây.
 
BKIỂM TRA VIẾT: 5 điểm
I. Chính tả: (3 điểm)
 Nghe – viết: Ngôi trường mới  ( từ Dưới mái trường mới…đến hết) trang 50 Sách Tiếng Việt 2 Tập 1.
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
II. Tập làm văn: (2 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) kể về một người thân trong gia đình em.
 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                                         GVchấm:
 
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN  TV 2
           Phần đọc 
A,Đọc thành tiếng (3 điểm)
GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn trong bài đọc ở SGK thời gian khoảng 2 phút tốc độ đọc 45 tiếng / 1phút.
- Đọc đúng, trôi chảy, đảm bảo tốc độ cho 2 điểm,( sai từ 3 – 5 tiếng thì trừ 0,5 đ)
   .Đọc chậm vừa đọc vừa dịch trừ  0,5 đ.
-         Đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng cho 1 điểm
Gv linh động để cho điểm hợp lý ( làm tròn đến 0,5)
B.Đọc hiểu và từ câu: đúng mỗi ý cho 0,5 điểm
1. Búp Bê làm những việc gì?
¨ Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.
2. Dế Mèn hát để làm gì?
¨ Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.
3. Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì?
¨ Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.
4. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì?
¨ Tôi là Dế Mèn.
   Phần viết :
I.Viết chính tả ;  ( 3 điểm)
 -  HS viết đúng chữ đúng li đúng cở,viết hoa đúng  cho 2 điểm,
   -Trình bày đúng thể thơ lục bát ,chữ đẹp cho 1 điểm
       Nếu sai 3- 5 lỗi trừ 0,5 điểm
 - Gv tự linh động để cho điểm.
II. Tập làm văn: ( 2 điểm)
 -Học sinh biết viết một đoạn văn về một người thân trong gia đình em, biết giới thiệu được tên, tuổi,nghề nghiệp,  một số đặc điểm của người đó,quan hệ giữa người đó với em  và ngược lại thì cho 1,5 điểm
-Diễn đạt trôi chảy ,câu văn gãy gọn, dùng từ hợp lí và thể hiện được tình cảm thì cho 0,5 điểm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PHÒNG GD & ĐT ĐÔ LƯƠNG          ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN                       NĂM HỌC: 2016-2017

                                                                                         MÔN TOÁN:  LỚP 2      

                                                                           Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên:.......................................................        Lớp:...............           
                                                                                                            
 
           Điểm
 
 
 
 
 
               Lời nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
I. phÇn Tr¾c nghiÖm:
     Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc viết số thích hợp và chỗ trống trong mỗi câu sau:
Câu 1: Số tròn chục liền sau của 78 là:
 A.   80                         B.  100                       C.    90                  D.    79
Câu 2:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Một ngày có…….giờ
24 giờ trong một ngày được tính từ…..giờ đêm hôm trước đến…..giờ đêm hôm sau
 
       
    Oval: 15
 
  -  8
 
 

Câu3:   Số điền vào ô trống trong phép tính là:                                      
 
       A.   11                    B.  23                    C.  13                           D.   33
Câu 4: Tổng của  24 và 12 là:
          A.   36                  B.  12                     C.   33                           D.   26
Câu 5:  Kết quả của phép tính 42kg - 16kg là:
      A.   19                        B.   26  kg                     C.   58   kg                  D. 26
 
 
 
 

Câu 6:    44 + 39 =           + 29 . Số thích hợp điền vào ô trống là: 
 
A.     34                       B.   44                         C.  54                         D.   64 
 
Câu 7:  Điền số ?
            2 dm    = ...... cm                                           3 dm 9cm = ........ cm
           70 cm  = ..... dm                                          55 cm       =   ...... dm ..... cm     
 
Câu 8. Hình bên có:
A.   6 hình tam giác
B.   4 hình tam giác
C.   8 hình tam giác
         
II. PHẦN TỰ  LUẬN:
Câu 9:  a. Đặt tính rồi tính:
           34 + 17                                    75 – 28     
          .................                                ..................                           
          .................                                ..................                 
          .................                                ..................         
             b. Tính:                                              
            75 - 37 + 18 = .......................                  25 + 15 - 30 = ........................                        
                         ........................                                          ........................
 
Câu 10: Tìm x:
    a.  64 - x  = 45                       b.  x + 16 =  53                 c.  x - 15 = 47 - 18       
……………………                  …………………        ....................................                                        …………………...                    ………………..           ....................................
 ...............................                  ...........................           ...................................
Câu 11:  Một cửa hàng buổi sáng bán được 28 kg đường. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam đường
                                                                Bài giải
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
                                                                  Giáo viên chấm:
 
 
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2
I. Phần trắc nghiệm: 5 điểm
Câu 1:  Khoanh vào A ( 0,5 đ)
Câu 2:  1 điểm ( mỗi ý đúng 0,5đ)
Câu3:   Khoanh vào B ( 0,5 đ)
Câu 4: Khoanh vào A ( 0,5 đ)
Câu 5:  Khoanh vào B ( 0,5 đ)
Câu 6Khoanh vào C ( 0,5 đ)
Câu 7:  1 điểm ( mỗi ý đúng cho 0,25 đ)
Câu 8. Khoanh vào C ( 0,5 đ)
II. PHẦN TỰ  LUẬN: 5 điểm
Câu 9:  ( 2 đ)   Mỗi phép tính 0,5đ
 
Câu 10:  ( 1,5 đ) Mỗi phép tính 0,5 đ
Câu 11:  ( 1,5 đ)
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây