Đề KTĐK cuối HKI- Năm học 2016-2017- Lớp 3

TRƯỜNG TH THỊNH SƠN
ĐỀ BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
               Năm học 2016- 2017
Môn Toán – Lớp 3. Thời gian: 40 phút
 
Họ và tên: ……………………………………………………. Lớp …………. 
                     
 
           Điểm
 
 
 
 
               Lời nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Phần 1:( 4 đ)     Khoanh vào chữ cái có câu trả lời đúng :
Câu 1:
a742 : x = 7 ; giá trị của x là:
A.   749                  B.   735         C.    106                      D.   16
b.  Cho 6 m 3 cm =   …...  cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
 A.   603 cm                 B.   603              C.  63 cm                    D.   630 cm
Câu 2:
a.        của 54 kg là:
A.    8 kg              B.   9 kg            C.   324 kg                   D.   60 kg
b. Con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tuổi mẹ là:
     A.  12 uổi                     B. 24 tuổi                 C.  32 tuổi          D.  2 tuổi  
 Câu 3:
 a. Lan có 36 viên bi,  Hùng  có 9 viên bi. Vậy số bi của Lan gấp số bi của  Hùng số lần là:
  A.  6 lần                 B.   4 lần             C.  25 lần                   D.   45 lần
 b.    1kg = ….. g. Số thích hợp để điền vào chỗ trống là:
                 A.  10g                       B.  100g                     C.  1000             D.  1 g
Câu 4:
a, Số dư lớn nhất trong một  phép chia cho 5 là :
   A.  1                        B.  6                 C.  3                D.  4
b .   Hình vẽ bên có mấy góc vuông ?
    A.   6 góc                                    B.  9 góc
   
    C.   8 góc                                    D.  7 góc
    Phần 2 :Tự luận
Bài 1: (2điểm)Đặt tính rồi tính:
632 – 318                268 + 417                305  x   2                      648 : 4
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 2: (1điểm)   Tính giá trị của biểu thức :
           48 : 6  x 4  = ………………                  564 –  64 x 2 =…………….
                               =……………….                                          =……………
Bài 3: (2điểm) Một cửa hàng có 96 chiếc xe đạp, cửa hàng đã bán đi  số xe . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp  ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 5:
 a. (0,5,điểm) Một phép chia có số chia là 9, thưong là 10 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia trong phép chia đó.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 b.(0,5 điểm) Cho biểu thức:   123 x 44 – 40 : 2
Em hãy đưa dấu ngoặc đơn vào biểu thức để biểu thức có giá trị bằng 246.
 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
                                                                      Giáo viên chấm:
 
 
 
 
 
                                 BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN   
 Phần 1:( 4 đ)     Mỗi câu đúng  1 đ,(đúng mỗi ý cho 0,5 đ)
Câu 1: a. Khoanh vào C
 b.Khoanh vào B
Câu 2: a.Khoanh vào B
b. Khoanh vào C
   Câu 3: a. Khoanh vào B
 b.  Khoanh vào C
Câu 4: a, Khoanh vào D
b . Khoanh vào B
     Phần 2 :Tự luận ( 6 điểm)
Bài 1: (2điểm) Đặt tính rồi tính đúng mỗi bài cho 0,5 điểm
Bài 2:( 1điểm)( mỗi ý đúng cho 0,5)
         Tính giá trị của biểu thức :
           48 : 6  x 4  = 8 x 4              564 –  64 x 2 = 564 – 128
                               =  32                                       =    436
Bài 3:( 2điểm) Câu mỗi câu giải và phép tính đúng cho 1 điểm
                Đáp án :   64 xe đạp
Bài 5):a. (0,5,điểm)  Giải : Số chia của phép chia là 9 nên số dư lớn nhất là  9- 1 = 8
         Gọi  số bị chia là X theo bài ra ta có :
              X : 9 = 10 (dư 8)
             X =  10 x 9 + 8
             X =      90 + 8
            X =         98   vậy: số bị chia là 98
      b.(0,5 điểm) Cho biểu thức:   123 x 44 – 40 : 2
Em hãy đưa dấu ngoặc đơn vào biểu thức để biểu thức có giá trị bằng 246.
  Ta có : 123 x ( 44 – 40 ) : 2 = 123 x 4 : 2
                                              =    492   : 2
                                              =     246
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH SƠN           BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
                                                                                     Năm học: 2016 – 2017                                
                                                                                     MÔN:TIẾNG VIỆT - KHỐI 3
                                                                                     Thời gian: 40 phút
Họ và tên :  .............................................…….. Lớp:………       
         
 
           Điểm
 
 
 
 
               Lời nhận xét của giáo viên
...………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
I/ KIỂM TRA ®äc:  (5 điểm )
A/ Đọc thành tiếng: (3 điểm) Đọc một đoạn trong bài Tập đọc đã học từ Tuần 1 đến Tuần 17.(SGK Tiếng việt 3 tập I)
B/ Đọc hiểu, từ và câu(2 điểm)
Đọc bài văn sau rồi hoàn thành các bài tập:
          Đường bờ ruộng sau đêm mưa
    Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng.
   Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người đều tránh sang một bên để nhường bước cho cụ già và em nhỏ.
    Bạn Hương cầm lấy tay cụ:
   - Cụ đi lên vệ cỏ kẻo ngã.
   Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ:
-Cụ để cháu dắt em bé.                                                                                                            Đi khỏi quãng đường lội, bà cụ cảm động nói:                                                                 - Các cháu biết giúp đỡ người già như thế này là tốt lắm. Bà rất cảm ơn các cháu.     Các em vội đáp:                                                                                                                 - Thưa cụ, cụ đừng bận tâm ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu phải giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.
                                                (Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978)
Câu 1 : Hương và các bạn đã làm gì khi gặp bà cụ và em bé?
A.  Nhường đường và giúp hai bà cháu đi qua quãng đường lội.
B.  Nhường đường cho hai bà cháu.
C.  Không nhường đường cho hai bà cháu.
Câu 2 :  Câu "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ" được cấu tạo theo mẫu câu:
                  A.  Ai là gì?           B.   Ai làm gì?            C.  Ai thế nào?
Câu 3     Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
Câu 4 : Ghi lại câu trong bài có hình ảnh so sánh.
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
II/ CHÍNH TẢ (3 điểm) (Nghe - viết) 10 dòng đầu bài  thơ “ Nhớ Việt Bắc”
Trang 115 –TV3 tập 1
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
III/ TẬP LÀM VĂN (2 điểm) Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn kể về một người hàng  xóm mà em yêu mến.
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
                                           Giáo viên chấm:
 
 
BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN 
           Phần đọc 
A,Đọc thành tiếng (3 điểm)
GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn trong bài đọc ở SGK thời gian khoảng 2 phút tốc độ đọc 60 tiếng / 1phut.
- Đọc đúng, trôi chảy, đảm bảo tốc độ cho 2 điểm,( sai từ 3 – 5 tiếng thì trừ 0,5 đ)
   .Đọc chậm vừa đọc vừa dịch trừ  0,5 đ.
-         Đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng cho 1 điểm
Gv linh động để cho điểm hợp lý
B.Đọc hiểu và từ câu: đúng mỗi ý cho 0,5 điểm
Câu 1: khoanh vào ý A
Câu 2: Khoanh vào ý B
Câu 3: Câu chuyện khuyên chúng ta : phải biết quan tâm giúp đỡ cụ già và em nhỏ.
-Gv linh động khi học sinh trả lời có ý để cho chiết cho điểm cho học sinh.
Câu4:  HS viết ra câu có hình ảnh so sánh
            Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ.
   Phần viết :
I.Viết chính tả ;  ( 3 điểm)
 -  HS viết đúng chữ đúng li đúng cở,viết hoa đúng  cho 2 điểm,
   -Trình bày đúng thể thơ lục bát ,chữ đẹp cho 1 điểm
       Nếu sai 3- 5 lỗi trừ 0,5 điểm
 - Gv tự linh động để cho điểm.
II. Tập làm văn: ( 2 điểm)
: -Học sinh biết viết một đoạn văn về một người hàng xóm, biết giới thiệu được tên, tuổi,nghề nghiệp,  một số đặc điểm của người đó,quan hệ giữa người đó với em và gia đình em và ngược lại thì cho 1,5 điểm
-Diễn đạt trôi chảy ,câu văn gãy gọn, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật và thể hiện được tình cảm thì cho 0,5 điểm
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây